สุราไทย ก้าวไกลสู่เวทีโลก

ข้อดีและข้อเสียสุราไทย

ข้อดีและข้อเสียสุราไทย

     ข้อดีและข้อเสียสุราไทย ในปัจจุบัน สุราไทย ได้ผลิตและออกจำหน่าย มากมายตามท้องตลาด ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเราใช้ถูกประเภท สุรา อาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายก็เป็นได้ ยกตัวอย่างเช่น การดื่มสุราเพื่อเข้าสังคม พบปะคนที่ทำธุรกิจร่วมกัน หรือการดีลงานกับลูกค้าต่างๆ การดื่มสุราจะเป็นกิจกรรม ที่อาจจะทำให้ การคุยงานลื่นไหล หรือ ประสบผลสำเร็จได้ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จัก ทั้งข้อดีและ ข้อเสียของสุรา หรือเหล้า ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลย

ข้อดี ของสุราไทย

1. ความหลากหลายและการมีเอกลักษณ์ ที่สร้างแรงบรรดาลใจ

      สุราไทยผลิตมาจาก วัตถุดิบที่มีภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวไทย กากน้ำตาลอ้อย ส้มโอ ฝรั่ง และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีความหลากหลายอย่างมาก และวัตถุดิบเหล่านี้จะโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ได้อย่างโดดเด่นและ เป็นแรงบรรดาลใจให้คนไทย ผลิต เหล้าไทย ออกมาใหม่ๆ จากวัตถุดิบใหม่ๆ ของประเทศ จนกลายเป็นแบรนด์ใหญ่ และ เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก 

ข้อดีและข้อเสียสุราไทย

2. มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี

     การใช้สุราในพิธีกรรมทางศาสนา และ งานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน หรือใช้เป็นยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นการสานต่อวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งการใช้สุราในประเภทเหล่านี้ กลายเป็น เอกลักษ์ของวัฒนธรรมไทย ที่โดดเด่น และ เป็นที่ยอมรับจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงในยุคปัจจุบัน สุราไทย ยังคงเป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้ในงานพิธีการต่างๆเช่นเดิม

ข้อดีและข้อเสียสุราไทย

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

     สุราไทย ยังคงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่นเดียวกัน เพราะนักท่องเที่ยว ที่มาพักผ่อนที่ประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็ต้องมีการดื่มสุรากันอยู่แล้ว นี่จึงเป็นการโฆษณา สุราไทย จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปในตัว นอกจาก จะมีสุราแล้ว ยังมีสวนผลไม้ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ และผลไม้เหล่านี้ ก็ใช้ในการผลิตไวน์ไทย เช่น ไวน์องุ่น เป็นต้น นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาเยี่ยมชมสวนผลไม้แล้ว ยังจะได้ทดลองชิม ไวน์ ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบไทยอีกด้วย 

ข้อดีและข้อเสียสุราไทย

4. สนับสนุน เศรษฐกิจและการค้าขายของประเทศไทย

     การขายสุราไทย หรือ การส่งออกสุราไทย เป็นรายได้หลักของประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง เพราะสุรา เป็นเครื่องดื่มที่คนทั้งโลกดื่มกันเป็นปกติอยู่แล้ว การส่งออกสุราไทยไปต่างประเทศจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของ เศรษฐกิจบ้านเมืองเรา และมี บทบาทสำคัญ อย่างมาก ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโต 

ส่งเสริมธุรกิจไทย

ข้อเสีย ของสุราไทย

     ข้อเสียของสุราไทย ก็มีมากมายเช่นเดียวกัน หากคนที่ดื่ม ไม่มีลิมิตและดื่มเกินขนาด อาจส่งผลกระทบต่อหลายๆอย่างในชีวิต ทั้งในส่วนของสุขภาพร่างกาย และ การขาดแคลนเงิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราติดขัดไปหมด ดังนั้นวันนี้เราจะมาแจกแจงข้อเสียของเหล้าไทย ที่ทำไมถึงอันตรายหากใช้ผิดวิธี ดังนี้

1. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

     การดื่มสุราที่เกินลิมิตของร่างกาย จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะในร่างกายได้โดยตรง เช่น ตับ หัวใจ สมอง เป็นต้น การดื่มสุรามากๆ จนเกินลิมิต จะทำให้ผู้ดื่มอยู่ในอาการมึนเมา ไร้สติ หากดื่มหนักติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้ระบบการทำงานของตับ และ หัวใจ ผิดปกติ อาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ อย่างเช่น โรคตับแข็ง, โรคหัวใจ โรคความดัน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อเสียจากการดื่มสุราที่เกินขนาดทั้งสิ้น

ไม่สบาย

2. ปัญหาทางสังคม

     แน่นอนว่าการดื่มสุราที่เกินขนาดนั้น จะทำให้ผู้ดื่มขาดสติ จนเป็นเหตุทำให้เกิด อุบัติเหตุทางถนน ได้ และอุบัติเหตุนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งสังคม และตัวเองอย่างแน่นอน ไม่วาจะเป็น ยานพาหนะที่อาจจะชำรุดหนัก ได้รับบาดเจ็บหนัก และไปจนถึงขั้น พิการ หรือ เสียชีวิต ได้เช่นเดียวกัน 

เมาแล้วขับ

      อีกหนึ่งปัญหาหลักของการดื่มสุราเกินขนาด นั่นก็คือ การใช้ความรุนแรง ซึ่งในช่วงที่เราขาดสติอยู่นั้น เราอาจจะเผลอใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่น หรือ คนในครอบครัว ก็เป็นได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เราจะพบเห็นได้บ่อย จากผู้ที่ดื่มสุราเกินขนาด และผลสุดท้ายก็มีแต่ผลเสียตามมาทั้งนั้น

เมาแล้วขับ

3. ปัญหาเรื่องการเงิน

     การดื่มสุราเป็นประจำ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ การเงิน ของผู้ดื่ม เพราะทุกคนต้องใช้เงินในการบริโภคสิ่งเหล่านี้ หากดื่มเป็นประจำทุกๆวัน เงินที่ได้มาจากการทำงานก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆ จนไม่เหลือแม้กระทั่งเงินเก็บ ในแต่ละเดือน หรือบางทีอาจจะกระทบไปถึงขั้นที่ต้องกู้หนี้ ยืมสิน เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพียงเพราะเหตุดื่มสุราเกินความจำเป็น

บทสรุป

     ดังนั้น การดื่มสุรามีทั้งข้อดีและข้อเสีย เราควรดื่มสุราในปริมาณที่พอควรและดื่มให้ถูกประเภท ไม่เกินลิมิตของตัวเอง หากเรานำข้อดีของสุรามาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้ และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อเสียน้อยที่สุด จะเป็นการดีกว่า การดื่มสุราที่ถูกหลักนั้น ควร ดื่มเพื่อเข้าสังคม ดื่มเพื่อคุยงานธุรกิจ ต่างๆ ดื่มเพื่อบรรเทาความเครียด เล็กน้อย หรือดื่มเพื่อนำแนวทางไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง จะดีมากกว่า การดื่มหนักๆ ที่เกินลิมิตของร่างกาย เพราะผลที่ตามมานั้น มีแต่ผลเสียซะส่วนใหญ่ ทั้งในเรื่องของ สุขภาพร่างกาย ที่ต้องเสี่ยงเป็นโรคตับแข็ง โรคหัวใจ หรือแม้แต่ เสี่ยงต่อการเกิดการทะเลาะวิวาท กับคนอื่น รวมไปถึงภายในครอบครัว และสุดท้ายคือ ส่งผลกระทบต่อเงินทองที่เราตั้งใจทำงานหามาในแต่ละเดือน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจาก การดื่มเหล้าที่เกินขนาดทั้งนั้น

อ่านบทความสุราไทยเพิ่มเติมได้ที่ : แนะนำเหล้าไทย